C?ng Đoàn Tam Biên
Home
C?ng Đoàn
Ca Đoàn
Giáo Lư
Thi?u Nhi
 
NEWS
Merry Christmas

&

Happy New Year!

 

 

Kính thưa Cng Đoàn dân Chúa,

 

Khối Truyền Thông của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, rất hân hạnh được hợp tác với 13 Cộng Đoàn để thiết lập trang web cho mỗi Cộng Đoàn với mc đích

  • Phổ biến các sinh hoạt tôn giáo, xă hội của Cộng Đoàn đến mọi từng lớp giáo dân và cộng đồng xă hội.

  • Mang niềm tin tôn giáo vào cộng đồng xă hội.

  • Thực hiện và cổ vơ việc thực thi bác ái theo tinh thần phúc âm hóa môi trường.

  • Trang web này c̣n là một nhịp cầu để mọi giáo dân  chia xẻ những thông tin, cảm nghiệm, và những đóng góp vào việc xây dựng cộng đoàn và mở mang Nước Chúa, đồng thời đem Tin Mừng đến tận cùng bờ cơi trái đất.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi quư vị trong Cộng Đoàn có khả năng thiết kế và cập nhật hóa trang web cho Cộng Đoàn quư vị xin vui ḷng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email bên dưới để chúng ta có thể mau chóng thực hiện những mục đích nói trên.

Nếu Cộng Đoàn quư vị không có ai thiết kế được trang web, cũng xin vui ḷng liên lạc với chúng tôi để nhân viên kỹ thuật của Khối Truyền Thông giúp thiết kế trang web cho Cộng Đoàn quư vị.  Thành thật cám ơn.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quư vị.

 

Mọi đóng góp ư kiến liên quan ti ni dung và thiết kế ca trang web, đin thư v Webmaster@CDTamBien.org.

The web site and email system are hosted and supported by

The Vietnamese Catholic Community

Diocese of Orange, California - USA

 


Copyright © 2004 Cộng Đoàn Tam Biên - Giáo Phận Orange, California - U.S.A